Tourist
Tourist

Tourist. Oil on 18"x18" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 1
Solitude 1

Solitude 1. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 2
Solitude 2

Solitude 2. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 3
Solitude 3

Solitude 3. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 4
Solitude 4

Solitude 4. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 5
Solitude 5

Solitude 5. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 6
Solitude 6

Solitude 6. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 7
Solitude 7

Solitude 7. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 8
Solitude 8

Solitude 8. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 9
Solitude 9

Solitude 9. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 10
Solitude 10

Solitude 10. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 11
Solitude 11

Solitude 11. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude 12
Solitude 12

Solitude 12. Oil on 4"x4" panel. 2020.

press to zoom
Solitude13
Solitude13

Solitude 13. Oil on 18"x18" panel. 2020.

press to zoom